Z radością i  satysfakcją informujemy,  że  wniosek złożony  przez  nasze przedszkole przeszedł pomyślnie
procedurę  weryfikacyjną  i  tym  samym  uzyskaliśmy  rządowe  wsparcie  finansowe  w ramach Priorytetu 3
„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
w zakresie rozwijania zainteresowań dzieci przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym
zakup nowości wydawniczych na kwotę 3125 zł.
Rozwijając zainteresowania czytelnicze dzieci:
- zorganizowano spotkanie z autorką książek dla dzieci Panią Izabelą Michtą;
- zorganizowano spotkania z Paniami z Miejskiej Biblioteki Publicznej, filii nr 10 Kazimierz Górniczy Sosnowiec;
- zorganizowano „Kącik czytających rodziców” w każdej grupie;
- codziennie czytane są książeczki przez  nauczycieli, pracowników  przedszkola; wystawiane  również w formie
teatrzyków;
- zorganizowano konkursy „Mój ulubiony bajkowy bohater”, „Bajkowa zakładka do książki”,
- przygotowano dzieci do udziału w konkursach recytatorskich (w których zdobyto I i II miejsce)
     Realizowane są w przedszkolu projekty czytelnicze "Mały miś w świecie wielkiej literatury" (grupa "Misie"), "Bajeczna księga" (grupa "Smerfy"), "Oto Hałabała zna go Polska cała" (grupa "Sówki")