"Misie"
Wychowawca - mgr Karolina Grzesiak
Nauczyciel oddziału - mgr Stanisława Pruś

"Jeżyki
Wychowawca - mgr Katarzyna Załęska
Nauczyciel oddziału - mgr Paula Pięknik

"Odkrywcy"
Wychowawca - mgr  Agnieszka Mucha
Nauczyciel oddziału - Joanna Żelazna

"Sówki"
Wychowawca - mgr Paulina Szkotak
Nauczyciel oddziału - mgr Małgorzata Kaliściak